تور دریای خزر تا خلیج فارس

 

آشنایی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه فعالین حوزه صنعت با خودروهای ساخته شده توسط دانشجویان و پاسخگویی به سوالات احتمالی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تیم خودروی خورشیدی غزال ایرانی بوده است. باتوجه به این‌که امکان بازدید مردم شهرهای مختلف از دستاوردهای این تیم تنها با حضور در نمایشگاه‌های تخصصی امکان‌پذیر است، تیم خودرو خورشیدی دانشگاه تهران با …

 

 

بازدید از آسایشگاه محک

 

خودروی خورشیدی غزال ایرانی در مسیر تور دریای خزر تا خلیج فارس، روز یکشنبه ۲۷/۴/۹۵ ازساعت ۱۰ صبح به بعد ساعاتی را میهمان آسایشگاه خیریه کهریزک بود.در تور خزر تا خلیج‌فارس سعی کردیم کارهای فرهنگی ماندگاری انجام دهیم. یکی از این کارها هم  حضور در آسایشگاه کهریزک بود. همه اعضای تیم آن روز حس خوبی از بودن در کنار سالمندان و معلولان این آسایشگاه گرفتیم و بیشتر به این باور رسیدیم که تصمیم درستی گرفته‌ایم.

 

 

دیدار هیات فرانسوی از مرکز ساخت و طراحی غزال

 

در بهار ۱۳۹۵ یک هیأت فرانسوی درخواست نمود تا با آقای دکتر ابری نیا در خصوص خودرو خورشیدی غزال ایرانی ملاقات داشته باشد. این درخواست از طریق اتاق بازرگانی ایران و فرانسه ارائه گردید. این هیأت ۶ نفره دهم خرداد ماه ۱۳۹۵ از مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی بازدید نمود و در جلسه ای که فعالیت های این مرکز ارائه گردید ابراز خوشنودی نمود و با ذکر اینکه به دنبال شناسایی فرصت های همکاری با ایران تقاضای چنین ملاقاتی را نموده است از این بازدی اظهار خوشنودی نمود.