درباره ما

ما چگونه آمده ایم؟

مرکز غزال ایرانی متولد سال 1378 است.همه چیز دقیقا از یک طرح برای ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه تحت عنوان پروژه ساخت خودروهای خورشیدی شروع شد.پروفسور کارن ابری نیا برای اولین بار در سال 1378 این طرح را نوشت و برای کسب حمایت بیشتر به وزارت صنایع تقدیم نمود که متاسفانه در آن سال به این طرح اولویت تخصیص نیافت تا اولین چالش مرکز غزال ایرانی در همان ابتدای مسیر رقم بخورد.این چالش تا سال 1383 همچنان حل نشده باقی ماند تا آنکه پروفسور ابری نیا به همراه هشت دانشجوی  مشتاق،این بار تصمیم به اجرایی کردن ایده خود بدون وابستگی به ارگان ها و بودجه های دولتی گرفتند که سرآغاز مسیر طراحی و ساخت خودروهای برقی-خورشیدی در ایران بود.در سال 1383 اولین شاکله تیم غزال ایرانی شکل گرفت که مشغول طراحی اولین خودرو برقی-خورشیدی ایران یعنی غزال ایرانی1 شد.در ادامه راه با حمایت های دکتر منوچهر منطقی،طراحی انجام شده از خودروغزال ایرانی1 مورد پذیرش مرکز تحقیقات ایران خودرو قرار گرفت تا اولین حامی تیم غزال ایرانی،ایران خودرو شود.این خودرو در مرکز تحقیقات ایران خودرو در سال 1385 ساخته شد تا اولین خودرو برقی-خورشیدی ایران لقب گیرد و هم چنین موفق به کسب عنوان طرح برگزیده جشنواره خارزمی گردد.پس از این خودرو مرکز غزال ایرانی مورد استقبال بیشتری از طرف دانشجویان و صنعتیان قرار گرفت که به همین خاطر شروع به گسترش اعضا و امکانات خود کرد که نتیجه آن طراحی و ساخت خودرو غزال ایرانی2 در سال 1389 به عنوان دومین خودرو برقی-خورشیدی کشور بود که موفق شد برای اولین بار در مسابقات جهانی خودروهای خورشیدی جهان موسوم به BWSC شرکت کند که نتیجه آن افزایش خودباوری اعضا مرکز غزال ایرانی بود که بازهم باعث گسترده تر شدن اعضا و امکانات مرکز غزال ایرانی شد که نتیجه آن تولید خودرو خورشیدی غزال ایرانی3 در سال 1393 بود که این خودرو موفق به حضور بهتر نسبت به نسل گذشته خود در مسابقات BWSC و کسب عناوین مختلفی شد.امروزه  مرکز غزال ایرانی گسترده تر از هرزمانی با تشکیل تیم های مختلفی از جمله تیم خودرو خورشیدی غزال ایرانی ، تیم خودرو فرمولا استیودنت (Formula student) و تیم خودروکارتینگ سورین،مشغول به طراحی و ساخت خودروهای مختلفی جهت شرکت در مسابقات مختلف می باشد.