خودروی خورشیدی غزال ایرانی | اخبار
67
rtl,blog,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

آشنایی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه فعالین حوزه صنعت با خودروهای ساخته شده توسط دانشجویان و پاسخگویی به سوالات احتمالی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تیم خودروی خورشیدی غزال ایرانی بوده است. باتوجه به این‌که امکان بازدید مردم شهرهای مختلف از دستاوردهای این تیم تنها...