خودروی خورشیدی غزال ایرانی I

فرآیند طراحی و ساخت خودرو خورشیدی غزال ایرانی ۱ که اولین نسل از نسل خودروهای خورشیدی غزال ایرانی محسوب می‌شود، از پاییز ۱۳۸۳ آغاز و در مردادماه سال ۱۳۸۴ به پایان رسید. در واقع خودرو خورشیدی غزال ایرانی ۱ اولین خودرو خورشیدی خاورمیانه و ایران محسوب می‌شود.
در تابستان سال ۱۳۸۵ تیم خودرو خورشیدی دانشگاه تهران با خودرو غزال ایرانی ۱ در مسابقات بین المللی تایوان شرکت نمود و در بین یازده شرکت کننده پس از تیم‌های ژاپن (اول و چهارم)، تایوان (دوم و سوم و ششم)، آمریکا (سوم و هفتم) مقام هشتم را بدست آورد. همچنین تیم خودرو حورشیدی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۵ با خودرو خورشیدی غزال ایرانی موفق به دریافت جایزه بیستمین جشنواره بین المللی خوارزمی گردید.
در این پروژه شرکت ایران خودرو و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان حامیان مالی همکاری داشتند.