خودروی خورشیدی غزال ایرانی II

از اواخر سال ۱۳۸۷ مراحل طراحی و ساخت خودرو خورشیدی غزال ایرانی ۲ آغاز و در پایان تابستان ۱۳۸۹ به پایان رسید. در فرآیند طراحی و ساخت خودرو خورشیدی غزال ایرانی ۲ دو تیم از دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی برق مشارکت داشتند. خودرو خورشیدی غزال ایرانی ۲ در مسابقات بین المللی استرالیا که هر دو سال یک بار با حضور تیم های مطرح از سراسر جهان برگزار می‌گردد شرکت نمود. خودرو خورشیدی غزال ایرانی ۲ در مسابقات استرالیا در سال ۱۳۹۰ در بین ۳۷ تیم شرکت کننده موفق به کسب رتبه ۳۱ گردید.
حامیان مالی پروژه غزال ایرانی به ترتیب حجم حمایتشان عبارتند از شرکت ایران خودرو، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد حمل و نقل و سوخت، شرکت سایپا، دفتر فناوری های ریاست جمهوری، شرکت گیتا باطری و شرکت گوچرمن آلمان.