تیم سورین

 

تیم سورین که از دانشجویان مهندسی مکانیک، مهندسی برق ،مهندسی صنایع و طراحی صنعتی تشکیل شده فعالیت خود یعنی طراحی و ساخت کارتینگ برقی را از  سال 1397 آغاز کرده است.

اهداف سورین

هدف اول این تیم ساخت خودرویی با استاندارد های درجه یک جهانی وهمچنین ارسال آن برای Homologation سازمان FIA  که معتبر ترین و علمی ترین استاندارد جهانی در شاخه موتوراسپرت است.

هدف دوم این تیم شرکت در مسابقاتی است که هر ساله در کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و هند برگزار میشود.

طراحی

تمام بخش های این خودرو اعم از شاسی ،سیستم فرمان، سیستم انتقال قدرت محور های محرک و غیر محرک خودرو توسط این مجموعه طراحی و در نرم افزار های مهندسی از جمله ABAQUS و MATLAB تحلیل و شبیه سازی میشود. طراحی بخش های مختلف خودرو در این مرکز نیز توسط دانشجویانی که از دانشگاه های مختلف گرد هم آمده اند صورت خواهد گرفت.

مسابقات کارتینگ

این دسته از مسابقات اتومبیل رانی از پایه ای ترین و از مبانی علم موتوراسپرت میباشد و دستیابی به علم طراحی و ساخت این خودرو ها میتواند دانش پایه موتوراسپرت و فرآیند های طراحی و ساخت خودرو را در سطح پایه ای بهبود ببخشد. در کشورهایی که ورزش اتومبیل رانی پررنگ میباشد، این مسابقات به طور منظم و به قصد استعداد یابی توسط فدراسیون های مربوطه هر کشور و مسابقات جهانی آن توسط FIA-CIK برگزار میشود.

چشم اندازهای پروژه

این مسابقات طبق گفته های ریاست سازمان CIK در سال 2024 پا به عرصه المپیک میگذارند و اولین سری ورزش اتومبیل رانی میباشند که به المپیک راه پیدا میکنند. هدف از این کار تشویق و ترغیب دنیا به سمت انرژی پاک و حذف سوخت های فسیلی از خودرو ها میباشد.