خودروی برقی خورشیدی غزال

درباره ما

“مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی” در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تأسیس شده است.

یک راه طولانی، یک غزال بی‌باک

“مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی” در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تأسیس شده است.

ماموریت ما

نوآوری
حمل و نقل
انرژی پاک

چشم انداز

نوآوری
حمل و نقل
انرژی پاک

دستاوردها

نوآوری
حمل و نقل
انرژی پاک

در رسانه‌ها

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

اعضای تیم

متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید
متن سربرگ خود را وارد کنید

پروژه فعلی

حامیان غزال ایرانی